title
Elektroonilisele dokumendihaldusele üleminek Transpoint International (EST) AS näitel
Transferring to electronic data management system on the example of Transpoint International (EST) Ltd
author
Nilp, Karolin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information