title
Brändi identiteedi, kuvandi ja positsioneerimise võrdlus My Fitness AS näitel
Comparing brand identity, image and positioning on the example of My Fitness AS
author
Keva, Elina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network