title
Kogenenud juhtide poolt kasutatavad juhtimisstiilid ja nende isikuomadused meediale antud intervjuude põhjal
Leadership styles used by experienced managers and their personality characteristics based on media interviews
author
Pennula, Evelin
defence date
language