title
Erinevatest algallikatest Eesti sündmuste automaatse kaevandamise ja ühtsele andmekoosseisule viimise laiendatav süsteem
Extendable data mining system for automatic gathering and structurising of Estonian event information from different sources
author
Kell, Oliver
supervisor
defence date
language