title
Standardile ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile vastavate protsesside arendamine ja juurutamine ärikinnisvara haldusettevõtte OÜ Done haldus näitel
Development and Introduction of Processes in Compliance with the ISO 9001:2015 Quality Management System in the Example of the Commercial Real Estate Management Company OÜ Done Haldus
author
Hintsov, Janek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.