title
Kalapüügiseaduse rikkumised harrastuspüügil. Mootiivid ja meetodid sellise hävitava käitumise vastu
Violations of the Fishing act in recreational fishing. Motives and methods against this destructive behavior
author
Viguro, Andrei
keywords
kalapüügieeskirjad
harrastuskalastus
fishing regulations
recreational fishing
defence date
language