title
Kvaliteedikontroll Woodman OÜ-s
Quality Control at Woodman Ltd
author
Leif, Triinu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit