title
Nõudluspõhine materjalivajaduste planeerimine Saku Õlletehases
Demand-driven material requirements planning in Saku Brewery Ltd
author
Joala, Tanel
keywords
nõudluspõhine matejalide planeerimine
demand driven material requirement planning
supervisor
defence date
language