title
The Role of Management Values, Knowledge Management and Conflict Management for Improvement of Organisational Sustainability
Juhtimisväärtuste, teadmusjuhtimise ja konfliktijuhtimise roll organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks
author
Virovere, Anu
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
09.01.2015
identifier
ISBN 9789949237166 (publication)
ISBN 9789949237173 (pdf)
ISSN 14064782
language