title
Logistikute koolitamine ja personali arendamine Eesti transpordi- ja ekspedeerimisettevõtetes
The training and personnel development in logistics on the example of transport and forwarding companies of Estonia
author
Domozhilov, Mark
supervisor
defence date
language