title
Piiriülene täitemenetlus lapse elatise sissenõudmisel Eesti-Soome näitel
The cross-border enforcement of child maintenance obligations on the example between Estonia and Finland
author
Somova, Nadežda
supervisor
defence date
language