title
Tootmisprotsessi 3D simulatsiooni ja objektide tuvastamise tehnoloogia (masinnägemine) integreerimine
Integration of 3D manufacturing simulation and object detection technology (machine vision)
author
Chakraborty, Arnab
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal