title
Jätkusuutlikkusele üleminek hoonete rekonstrueerimises - puidu kasutamine keskkonnamõjude vähendamiseks
Sustainability transitions in building renovation sector - diffusion of wood as a safeguard mechanism against high environmental impact
author
Puustusmaa, Raiko
keywords
jätkusuutlik rekonstrueerimine
biomaterjal
jätkusuutlikkusele üleminek
ehitusmaterjal
sustainable renovation
sustainability transition
sustainable construction material
biomaterial
innovatsion
supervisor
defence date
language