title
Seotud kliendigruppi iseloomustavate näitajate seos ettevõtete maksejõuetuks muutumisega
Association between corporate default and indicators describing group of connected counterparties
author
Maasik, Laura
keywords
seotud kliendigrupid
diversifitseerimine
reitingumudel
connected counterparties
rating model
supervisor
Kaarma, Henri
defence date
language