title
Tarkvaraarenduse protsessi parendused ettevõtte Elering AS näitel
Software Development Process Improvements Based on the Example of Elering AS
author
Kubu, Hannes
defence date
language
department / college