title
Ericsson Eesti AS varude omamise kogukulu optimeerimine EMS-teenuste abil
Optimization of inventory holding costs by using Electronic Manufacturing Services in Ericsson Estonia Ltd
author
Lätte, Esther
keywords
EMS-teenused
electronic manufacturing services
safety stocks
distribution centers
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit