pealkiri
Ericsson Eesti AS varude omamise kogukulu optimeerimine EMS-teenuste abil
Optimization of inventory holding costs by using Electronic Manufacturing Services in Ericsson Estonia Ltd
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit