title
Estonia kaevanduse ettevalmistusjaoskonna elektrivarustus
Electricity supply of the Estonia mines preparation plant
Электроснабжение подготовительного участка шахты «Эстония»
author
Kovalenko, Jevgeni
keywords
elektrivarustussüsteem
trafoalajaama
kaablivõrk
toitepinge
isolatsiooni takistus
electricity supply system
cable network
supply voltage
isolation resistance
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information