title
Eesti üliõpilaste karjäärikompetentsid: seos õppetaseme ja tööstaažiga
Career Competencies of Estonian Undergraduates: Relation to Academic Degree and Work Experience
author
Urvak, Elerin
keywords
karjäärikompetentsid
karjäärioptimism
career competencies
undergraduates
career optimism
defence date
language