pealkiri
Eesti üliõpilaste karjäärikompetentsid: seos õppetaseme ja tööstaažiga
Career Competencies of Estonian Undergraduates: Relation to Academic Degree and Work Experience
autor
Urvak, Elerin
märksõnad
karjäärikompetentsid
karjäärioptimism
career competencies
undergraduates
career optimism
kaitsmiskuupäev
keel