title
COVID-19 mõju Ida-Virumaa toitlustusettevõtete finantstulemustele ja jätkusuutlikkusele
The impact of COVID-19 on the financial performance and sustainability of catering industry in Ida-Virumaa
author
Malõševa, Anita
defence date
language