title
Таллинский Политехник № 27 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.10.1986
language