title
Avatud kontori töötajate rahulolu ja neile mõjuvad psühhosotsiaalsed ohutegurid
Satisfaction and psychosocial hazard symptoms among open plan office workers
author
Hein, Käroly
keywords
supervisor
defence date
language