title
Kanban ostumudelile üleminekuga seotud riskide juhtimine Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ ja Elemark AS ärisuhte näitel.
Kanban purchase model risk management on the example of Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ and Elemark AS
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal