title
Veeteenuse hinna mõju kodumajapidamiste veetarbimisele Eestis ning veeteenuse hinna kujunemist mõjutavad tegurid nelja vee-ettevõtte näitel
The Influence of Water Tarif on Domestic Water Consumption in Estonia and Factors Influencing Water Tarif on the Basis of Four Waterworks
author
Noor, Merike
keywords
water tarif
water pricing
average households net income
water service charge
economic sustainability
defence date
language