pealkiri
Veeteenuse hinna mõju kodumajapidamiste veetarbimisele Eestis ning veeteenuse hinna kujunemist mõjutavad tegurid nelja vee-ettevõtte näitel
The Influence of Water Tarif on Domestic Water Consumption in Estonia and Factors Influencing Water Tarif on the Basis of Four Waterworks
autor
Noor, Merike
märksõnad
water tarif
water pricing
average households net income
water service charge
economic sustainability
kaitsmiskuupäev
keel