title
Tarnijasuhete arendamine Eesti tootmisettevõtetes
Supplier Relationship Management in Estonian production companies
author
Mozessov, Aleksei
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access