title
Serverite varundus ja taastamine Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi näitel
Servers Backup and Restore in Estonian Air Navigation Services
author
Must, Marek
keywords
varuse taastamine
varunduse automatiseeritud proovitaastamine
restore
restore automation
defence date
language
department / college