title
Robot-liimiseadme arendus erisuguste ukseprofiilide liimimiseks
Development of a robotic glue applicator system for variable door profiles
author
Fernandes, Raoul Ashley
keywords
vision guided robot
dispensing robot solution
product process operation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit