title
Mehhaaniliselt ümbertöödeldud tekstiilkiududest valmistatud lausmaterjali kasutamine pakenditööstuses
The use of nonwoven material made from mechanically recycled textile fibres in packaging industry
author
Tiisvelt, Liis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal