title
Optimization of liquid weighing methods in tailor made food industry based on Saue Production OÜ. Process optimization, Liquid pre-weighing, Lean Six Sigma manufacturing techniques, Tailor-made manufacturing, Food industry emerging trends
keywords
Liquid pre-weighing
Lean Six Sigma manufacturing techniques
Tailor-made manufacturing
Food industry emerging trends
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Karjust Kristo
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal