title
Rahvusvahelise e-veoselehe kasutuselevõttu mõjutavad tegurid Eesti tööstusettevõtete näitel
Factors affecting the adoption of e-CMR in Estonian industrial enterprises
author
Raudkett, Elis
supervisor
defence date
language