title
Turunduskommunikatsiooni roll värbamises Premier Restaurants Eesti OÜ näitel
The role of marketing communication in recruitment on the example of Premier Restaurants Eesti OÜ
author
Feoktistova, Oksana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus