title
Käsirelva kasutuse jälgimise seade
Handgun usage monitoring device
author
Vaher, Olev
keywords
käsirelvad
logi salvestamine
lasu tuvastamine
signaali analüüs
handguns
gunfire detection
recoil analysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit