title
Õlitehase Enefit 280 pürolüüsiseadmete rikete analüüs
Failure analysis of the pyrolysis equipment for the oil plant Enefit 280
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.