title
Patenteeritud ravimite sundlitsentseerimise võrdlev analüüs TRIPSi lepingu ja Doha deklaratsiooniga
Comparative analysis of Compulsory Licensing of Patented Pharmaceuticals under TRIPS and Doha Declaration
author
Okrostsvaridze, Gvantsa
defence date
language