title
Täiendavate raudteejaamade mõju reisiliikluse korraldusele Edelaraudtee infrastruktuuril
Impact of additional Stations to Passenger Traffic Management on Edelaraudtee infrastructure
author
Kuusk, Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Luhthein, Viljar
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information