title
Füüsilise keskkonna modelleerimine ja simulatsioon kriisihalduse treeningstsenaariumite jaoks
Modelling and Simulation of Physical Environment for Training Scenarios in Crisis Management
author
Guin, Jishu
defence date
05.10.2014
language