title
Tööstusroboti juhtimine liitreaalsuse keskkonnas läbi juhtimisliidese arenduse.
Control of an industrial robot cell in AR by developing a control interface
author
Salus, Merlin-Eliise
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal