title
Avatud lähtekoodiga tarkvara ja rekonstrueerimisparameetrite võrdlemine Pakri pankranniku kvaliteetse mudeli ehitamiseks HPC süsteemidel
Comparison of open source software and reconstruction parameters for the construction of a high quality model of Pakri Cliff on HPC systems
author
Jermilov, Valeri
defence date
language