title
Sõidukite paigutuse automatiseerimine RO-PAX laeva laadimisel
Automation of Vehicles Placement in RO-PAX Ship Loading
author
Ermakov, Andrey
defence date
language