title
Rakenduse loomine vanuse, soo ja emotsioonide tuvastamiseks reaalajas tehtud näopiltide põhjal
Creating an Application for Age, Gender and Emotion Detection from Real-Time Facial Images
author
Štunder, Anton
defence date
language