title
Kasutusjuhend töölähetuste moodulile Tallinna Tehnikaülikooli näitel
Manual For Secondment Module (based on the Example of Tallinn University of Technology)
author
Viru, Reilika
keywords
kasutusjuhend
lähetuskorraldus
lähetusaruanne
lähetusse mineja
lähetuse andja
finantsallika käsutaja
secondment
secondment authorisation
secondment report
secondment authoriser
person in charge of the funding source
defence date
language