pealkiri
Kasutusjuhend töölähetuste moodulile Tallinna Tehnikaülikooli näitel
Manual For Secondment Module (based on the Example of Tallinn University of Technology)
autor
Viru, Reilika
märksõnad
kasutusjuhend
lähetuskorraldus
lähetusaruanne
lähetusse mineja
lähetuse andja
finantsallika käsutaja
secondment
user manual
secondment authorisation
secondment report
secondment authoriser
person in charge of the funding source
kaitsmiskuupäev
keel