title
Z-generatsiooni ostuotsust ja brändilojaalsust mõjutavad väärtushinnangud Tallinna Nõmme Gümnaasiumi ja TTÜ Tallinna Kolledži õpilaste näitel
Values Affecting Z-generation’s Buying Decision and Brand Loyalty (based of the Students of Nõmme Gymnasium in Tallinn and Tallinn College of Tallinn University of Technology)
author
Grauberg, Jonas
supervisor
defence date
language