title
Tööstusliku õpiobjekti simuleerimine ja juhtimine programmeeritavate kontrollerite abil
Simulation and control of industrial learning object using programmable controllers
author
Arepjev, Vadim
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal