title
Lüganuse pastoraadi peahoone tehnilise seisukorra hinnang ning puidust historitsistlike verandade rekonstrueerimise arhitektuurne lahendus
Technical survey of the parsonage building in Lüganuse parish and architectural design project for the reconstruction of 19th century wooden verandahs
author
Vare, Rasmus
keywords
ajalooline pastoraat
ajaloolis-kultuurilised väärtused
puitverandad
historic parsonage
technical survey
historic-cultural value
wooden verandahs
supervisor
defence date
language