title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Tartu Riia 2 asuva multifunktsionaalse hoone näitel
Analysis of building tehnology and site management based on the case study of Multifunctional Center at 2 Riia Street in Tartu.
author
Tšernetsov, Vladimir
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access