title
Eesti mikroettevõtete eelistused ja ajendid reklaamikanalite valikul ning reklaamide efektiivsuse hindamisel
Estonian micro business’ incentives and preferences in choosing advertising mediums and measuring the efficiency of advertisements
author
Reinsalu, Reet
keywords
supervisor
defence date
language