title
Parkimismaja tasuvus- ja riskianalüüs AS Tallinna Lennujaam näitel
Cost-benefit analysis and risk assessment of parking house (based on the example of AS Tallinna Lennujaam)
author
Tang, Kadri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2021
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Embargoed until 30.05.2021. Not available at academic unit